Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku informuje, że istnieje możliwość zamówienia pokarmu dla pszczół z dostawą do zamawiającego. 

Zamówienia oraz przedpłaty można dokonywać osobiście w sklepie lub telefonicznie pod nr tel. 85 732 79 73.

 

Jeszcze przez kilka dni pszczelarze z regionu mogą zgłaszać swój udział w konkursie „Pszczelarz Roku Województwa Podlaskiego”, organizowanym przez samorząd województwa. Jest on kontynuacją cyklu działań organizowanych przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich w zakresie pszczelarstwa.

Ręce pszczelarze trzymające plastry nad ulem

Celem konkursu jest promocja pszczelarstwa i pszczelarzy oraz podnoszenie poziomu organizacji pasiek, unowocześnianie gospodarki pasiecznej, wspieranie prawidłowego urządzania pracowni pszczelarskiej, czego oczekiwanymi skutkami będzie poprawa stanu zdrowotności i higieny oraz estetyki istniejących pasiek a także, jakość i dostępność pozyskiwanych produktów pszczelich.

Zadanie konkursowe polegać będzie na ocenie pszczelarza i jego pasieki przez Komisję Konkursową zgodnie z założeniami regulaminu. Komisja Konkursowa podczas pracy weźmie pod uwagę np.:

  • kompetencje pszczelarskie i technikę hodowli,
  • higienę produkcji i wyposażenie pracowni miodowej,
  • aktywność, innowacyjność i zaangażowanie pszczelarza,
  • ogólne wrażenie.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu odbywa się poprzez organizację pszczelarską, niezależnie od jej formy prawnej.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie, dostępny w załączeniu poniżej, należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 9 lipca 2021 r.

Poniżej dostępne są również regulamin przedsięwzięcia oraz karta oceny.

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/konferencje_i_szkolenia/ruszyly-zgloszenia-do-konkursu-pszczelarz-roku-wojewodztwa-podlaskiego.html 

Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku informuje Prezesów Rejonowych Kół Pszczelarzy, że leki dla pszczół zamówione na rok bieżący są do odbioru w sklepie ze sprzętem pszczelarskim – w dniach i godzinach jego pracy. Prosimy o dostarczenie zwrotnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2021 podpisanych przez pszczelarzy książek leczenia pszczół. 

Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku leki odbierają indywidualnie w sklepie ze sprzętem pszczelarskim – w dniach i godzinach jego pracy.

Zalecamy jak najszybszy odbiór zamówionych medykamentów.                                                    

Osoby, które nie dokonają odbioru leków w wyznaczonym terminie nie będą ujęte w rozliczeniu refundacji KOWR.

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W załączeniu wnioski

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF
Wniosek w formacje Excel oraz instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy dostępne na stronie ARIMR

a także

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow EP do wypełniania ręcznego

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow EP – formularz aktywny

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym jak wyżej lub pobrać ze strony ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Wnioski składać należy do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP (Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow – dostępny wyżej) .

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:

  • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Czy pszczelarz uzyskał pomoc de minimis? Tutaj można sprawdzić wpisując nr pesel – System Rejestracji Pomocy Publicznej.


Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (otwórz) – dotyczy wnioskodawców, którzy nie posiadają takiego numeru.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.