Podczas Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku przeprowadzonego w dniu 22.01.2017 r. wybrano:

ZARZĄD:

Prezes                            Wojciech Tryzna

Wiceprezes                     Mariusz Wiszniewski

Wiceprezes                     Kazimierz Taudul

Sekretarz                        Olga Daniłowicz

Skarbnik                         Izabela Łapuć

Członek zarządu               Jarosław Topolański

Członek zarządu               Antoni Kraszewski

 Członek zarządu              Ryszard Piotrowski

Członek zarządu               Dariusz Kuderko

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący              Maciej Suchowierski

Sekretarz                       Adam Aleksiejuk

Członek                         Kazimierz Piszczatowski   

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodniczący              Mieczysław Bagiński

Sekretarz                       Mieczysław Staniszewski

Członek                         Alojzy Guzowski