W dniu 08.10.2021 w Oficerskim Yacht Clubie RP Pacyfik WDW w Augustowie zorganizowano konferencję inaugurującą projekt Nadleśnictwa Augustów pod nazwą "Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom". W trakcie konferencji podpisano umowę na realizację projektu i przedstawiono jego cele. Odbyły się także wykłady na różne tematy związane z pszczołami i bartnictwem.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ

Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin - link do pobrania

Kodeks ten został opracowany  w ramach Programu Wieloletniego IOR-PIB i finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zachęcamy wszystkich do lektury 

Zarząd Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku przypomina wszystkim Pszczelarzom należącym do naszego Związku o obowiązku podania aktualnego stanu rodzin pszczelich na dzień 30.09.2021 r. do prezesów Rejonowych Kół Pszczelarzy. Ostateczny termin podawania ilości rodzin oraz składania wniosków na zakup sprzętu pszczelarskiego objętego refundacją na rok 2021/22 mija w dniu 30.09.2021 r.

Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku mogą przekazywać informację o stanie rodzin pszczelich telefonicznie na nr tel. 85 732 79 73 lub w siedzibie sklepu w godzinach od 9 do 14.

Informujemy, również, ze nastąpiły zmiany w Programie Wsparcia rynku produktów pszczelich - refundacja zakupu pszczół dla pszczelarzy posiadających powyżej 10 rodzin pszczelich wymagać będzie posiadania zarejestrowanego Rolniczego Handlu Detalicznego lub Sprzedaży Bezpośredniej.

Informujemy, że 12 września br. w Dąbrowie Białostockiej odbędą się Dożynki Wojewódzkie. Producentów zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu z własnym stoiskiem z możliwością sprzedaży. W przypadku pytań organizacyjnych, dotyczących ustawienia stoiska i dostępu do mediów, prosimy o kontakt z Panem Maciejem Sulikiem - dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej nr tel. 602 671 259.

Program Dożynek: https://pcpl.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.402/attachment.1

Serdecznie zapraszamy!.