Wyjazd nastąpi o godzinie 2:00 bez przestawiania zegarków