Wyjazd w dniu 6.12.2019 r. o godz. 5:00 z Sokółki

oraz

5:40 z Białegostoku ul. kard. Wyszyńskiego (Urząd Marszałkowski)