Mimo rozmów prowadzonych przez PZP z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi o beneficjentach KPWP, mimo kolejnego pisma złożonego przez nas w tej sprawie (pismo PZP) otrzymaliśmy niesatysfakcjonującą nas odpowiedź z MRiRW.

W załączeniu odpowiedź MRiRW.

Źródło: Polski Związek Pszczelarski https://pzp.biz.pl/