Jak w poprzednim roku, Rejonowe Koło pszczelarzy w Sokółce zaprosiło nas do współuczestniczenia w wycieczce. Termin wycieczki 23.06.2019. Trasa wycieczki: Grabarka, Ostrożany, Ciechanowiec. Ilość miejsc 15-20. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są  w Podlaski Związku Pszczelarzy w Białymstoku. Wyjazd z pod pomnika ks. Jerzego Popiełuszki o gdz. 7:00.