Zarządzenie nr 169/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 07.12.2017 r. (uchylające Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 31.08.2017 r.) w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2017/2018 i 2018/2019 - otwórz

Warunku udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019 - otwórz