Warunku udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019 - otwórz

 

Warunki udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

  • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
  • w Oddziałach Terenowych KOWR,
  • na stronie internetowej ARiMR (przejdź) i KOWR www.kowr.gov.pl