Obostrzenia wprowadzone przez rząd uniemożliwiają nam na prowadzenie działalności związkowej w takiej formie, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Na chwilę obecną pozostają kontakty telefoniczne, SMS-y i e-maile. 

Opłata składek za rok 2021 zgodnie z podjęta Uchwałą podczas Walnego Zgromadzenia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku w dn 26.01.2020 przedstawia się następująco:

-składka członkowska 50 zł

-składka za ubezpieczenie OC 11 zł za każde zadeklarowane 80 rodzin pszczelich (np: jeżeli zadeklaruje się 90 rodzin to kwota ubezpieczenia OC wynosi 2 x 11 zł = 22 zł)

-składka ulowa 2 zł od ula

 

Przykładowo, jeżeli ktoś posiada 15 rodzin pszczelich, to powinien zapłacić:

50 zł + 11 zł + (15 x 2 zł) = 91 zł

 

Składki można wpłacać na konto: 58 8099 0004 0013 1547 2000 0020

w tytule wpłaty proszę podać: Składka 2021 Nazwisko i Imię oraz ilość rodzin pszczelich np.: Składka 2021 Kowalski Jan 15 rodzin.

oraz

w siedzibie Podlaskiego Związku Pszczelarzy przy ul. Wiewiórczej 68 w godzinach otwarcia sklepu.

 

Składki należy opłacić do 28 lutego 2021 r.

 

W związku z obostrzeniami dot. COVID 19 przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.