W związku z otrzymanymi środkami refundacji KOWR wypłaty będą dokonywane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/SMS.

Odbiór środków pieniężanach będzie dokonywany po okazaniu dowodu osobistego. 

Osoby, które chcą aby środki pobieżne były przekazane osobie upoważnionej  powinny przedstawić wypełniony formularz znajdujący się w załączeniu w raz z dowodem osobistym osoby odbierającej.

Upoważnienie do odbioru gotówki przez osobę upoważnioną

 

W celu uaktualnienia danych osobowych i umożliwienia wypłaty środków KOWR na konto w przyszłym roku (2021)  w załączeniu znajduje się do pobrania kwestionariusz osobowy, który prosimy dostarczyć wypełniony w dniu odbioru refundacji. 

Kwestionariusz osobowy członka Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku