18.02.2018 - Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich - wykład zostanie przeprowadzony przez Powiatowego  Lekarza Weterynarii w Białymstoku

04.03.2018  godz. 10:00- Szkolenie z budowy kwiatu, pyłku  oraz pyłkowej analizy miodu zgodnie
z obowiązującymi normami - wykład zostanie przeprowadzony przez Przedstawiciela Katedry Palinologii w Białymstoku

11.03.2018 godz. 10:00-- Dyskusyjny Klub Pszczelarza – sprzęt pszczelarski (można przynieść własne rozwiązania sprzętu pszczelarskiego)

25.03.2018  godz. 10:00-- Wykład "Zaleszczotek - naturalny wróg warrozy" - Jacek Jaroń

 

Spotkanie odbędą się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku ul. Borsucza 2