OGŁOSZENIE

 

         Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków w dniu 10.12.2017 o godz. 10:00 I termin
i 10:30 II termin.

Porządek Zebrania

1.     Otwarcie zebrania.

2.     Powitanie gości i zebranych.

3.     Przedstawienie porządku zebrania.

4.     Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania oraz Komisji mandatowo - skrutacyjnej.

5.     Odczytanie sprawozdań.

6.     Dyskusja nad sprawozdaniami.

7.     Głosowanie nad sprawozdaniami oraz absolutorium dla Zarządu RKP w Białymstoku.

8.     Ważne tematy dotyczące działalności RKP.

9.     Zamknięcie zebrania.

 

Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2

 

Prezes RKP w Białymstoku

      Mariusz Wiszniewski