link do szkolenia z wypełniania wniosków na Otwarty konkurs ofert.
https://zoom.us/j/91854595995?pwd=a3NGZG9IVXlrZ1F4YWRZTGpNclU2Zz09.

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok