Składkę członkowską oraz ulową należny opłacić do 28.02.2019 r.

Wpłat można dokonywać:

- na konto

- u Skarbnika Rejonowego Koła Pszczelarz w Białymstoku,

- w Podlaskim Związku Pszczelarzy w Białymstoku (w wyjątkowych przypadkach)

Składka Członkowska i ulowa nie uległa zmianie: Członkowska - 50 zł,

ulowa - 2 zł od ula.

 

Wzór wpłaty na konto wraz z numerem konta: