Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku informuje, że  do 05 kwietnia 2018 r. można składać wnioski na:

  • zakup sprzętu pszczelarskiego;
  • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;  

w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na działania realizowane w sezonie 2018/2019.

Wnioski należy dostarczyć osobiście do siedziby Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 68.

Kwota refundacji jaką maksymalnie może otrzymać pszczelarz nie będzie większa niż 60% wartości netto zakupionego sprzętu oraz nie będzie większa od iloczynu liczby rodzin pszczelich na dzień 30.09.2017 r. i kwoty 50,00 zł a także nie przekroczy 10 000,00zł.