Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 maja 2023 roku zmarł
Śp. Alojzy Józef Guzowski, kolega, niestrudzony pszczelarz. 

Wyprowadzenie ciała nastąpi w dniu 10 maja 2023 r. o godzinie 12:45  z Domu pogrzebowego przy ul. Raginisa. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r.

o godz. 13.00 w Kościele pw Chrystusa Zbawiciela w Białymstoku.

 

Rodzinie drogiego Kolegi Alojzego składamy wyrazy szczerego współczucia.
Na zawsze pozostanie On w naszej pamięci.