Kategoria: Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Białymstoku
docx.pngDruk Zgłoszenia uczestnictwa w obchodach Ogólnopolski Dni Pszczelarza w Białymstoku - (związki, koła pszczelarzy, itp.) Popularne
docx.pngWykaz Pasiek do zwiedzania Popularne
docx.pngFormularz zgłoszenia stoiska wystawienniczego podczas XXXVIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Białymstoku Popularne
docx.pngRegulamin wystawców Popularne
docx.pngREGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH pn. „Nie ma jak z modem Popularne
docx.pngRegulamin Biegu O beczkę miodu