Opłata składek za rok 2024 zgodnie z podjętą Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku, które odbyło się w dniu 03.03.2024 r. przedstawia się następująco:

 

-składka członkowska 100 zł

-składka za ubezpieczenie OC 15 zł za każde zadeklarowane 80 rodzin pszczelich (np: jeżeli zadeklaruje się 90 rodzin to kwota ubezpieczenia OC wynosi 2 x 15 zł = 30 zł)

-składka ulowa 4 zł od ula

 

Przykładowo, jeżeli ktoś posiada 15 rodzin pszczelich, to powinien zapłacić:

100 zł + 15 zł + (15 x 4 zł) = 175 zł

 

Składki można wpłacać na konto: 58 8099 0004 0013 1547 2000 0020

w tytule wpłaty proszę podać: Składka 2024 Nazwisko i Imię oraz ilość rodzin pszczelich np.: Składka 2024 Kowalski Jan 15 rodzin.

oraz

w siedzibie Podlaskiego Związku Pszczelarzy przy ul. Wiewiórczej 68 w godzinach otwarcia sklepu.

 

Składki należy opłacić do 31 marca 2024 r.