Drukuj

Obostrzenia wprowadzone uniemożliwiają nam na prowadzenie działalności związkowej w takiej formie, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Na chwilę obecną pozostają kontakty telefoniczne, SMS-y i e-maile. 

Opłata składek za rok 2022 zgodnie z podjęta Uchwałą Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku w dniu 21.01.2022 przedstawia się następująco:

-składka członkowska 60 zł

-składka za ubezpieczenie OC 15 zł za każde zadeklarowane 80 rodzin pszczelich (np: jeżeli zadeklaruje się 90 rodzin to kwota ubezpieczenia OC wynosi 2 x 15 zł = 30 zł)

-składka ulowa 3 zł od ula

 

Przykładowo, jeżeli ktoś posiada 15 rodzin pszczelich, to powinien zapłacić:

60 zł + 15 zł + (15 x 3 zł) = 120 zł

 

Składki można wpłacać na konto: 58 8099 0004 0013 1547 2000 0020

w tytule wpłaty proszę podać: Składka 2022 Nazwisko i Imię oraz ilość rodzin pszczelich np.: Składka 2022 Kowalski Jan 15 rodzin.

oraz

w siedzibie Podlaskiego Związku Pszczelarzy przy ul. Wiewiórczej 68 w godzinach otwarcia sklepu.

 

Składki należy opłacić do 28 lutego 2022 r.

 

W związku z obostrzeniami dot. COVID 19 przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.